top of page

BASIC AND VOLUME

برای انتخاب آموزش خود ابتدا سطحتان را مشخص کنید اگر مبتدی هستید و تاکنون کار اکستنشن مژه انجام ندادید وارد سطح اول یعنی والیوم ‌‌پایه شوید که براساس بودجه خود از روشهای مختلف آموزشی میتوانید استفاده کنید.

MEGA VOLUME (ADVANCED)

در این دوره آموزشی هنرجو حجم سازی کردن را آموزش میبیند و تا ۳۰ بعد فن سازی را یاد میگیرد و میتواند با استفاده از ضخامت 0.03 و  0.05 فن های مگا والیوم جهت حجم سازی استفاده کند، این سطح جهت ساخت فن های پایه بلند به روش رولینگ و رینبو است و هنرجو مپهای پیشرفته و حجمهای بالا با استفاده از ظریفترین ضخامتها را میاموزد و همچنین نصب از جهات مختلف و پرفکت لاین کردن را به صورت کامل و حرفه ایی یاد میگیرد ،لازمه شرکت در این دوره داشتن سابقه کار ۶ ماهه است .در این دوره برای دسترسی بهتر، آکادمی روشهای آموزشی متفاوتی را در دسترس شما قرار داده که با توجه به بودجه خود میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید.

bottom of page